Το ΚΙΚΠΕ και το Μουσείο Μπενάκη προχώρησαν στη συνέκδοση μιας νέας νομισματικής σειράς με τίτλο Memoranda Numismatica Atheniensia (MNA), η οποία προβλέπεται να κυκλοφορεί σε ετήσια βάση. Το πρώτο τεύχος έχει ως θέμα την πραγματεία ‘L’incomparable beauté des monnaies grecques. Les raisons qui fondent leur admiration’ του δρος François de Callataÿ.