Σύμπραξη Ιδρυμάτων για την οικονομική ενίσχυση Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα

13.9.22

Το ΚΙΚΠΕ κατά το έτος 2022 συμμετέχει με πέντε δράσεις για το πρόγραμμα συνεργασίας Ιδρυμάτων «Σημεία Στήριξης-Μικρές δωρεές, Μεγάλες Ιδέες », χρηματοδοτώντας την υλοποίηση πρωτότυπων πιλοτικών δράσεων μικρής κλίμακας, αλλά με σημαντικό αντίκτυπο στην Κοινωνία.
Οι πέντε δράσεις που επελέγησαν από το Δ.Σ. του Ιδρύματος είναι:

  • Eyes of Light «Ένα κόμικ για τις γυναίκες με καρκίνο»
  • Immortaliting. Κυκλική Οικονομία, Ηθική, Μόδα. ΑΜΚΕ «Πολυδύναμο σημείο βοήθειας»
  • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Καλειδοσκόπιο «Καλλιεργάζεστε στον κήπο της ζωής»
  • Αφηγήματα- Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Αδράχτι»
  • Βρες Φτερά. ΑΜΚΕ «Αυτονομώντας το μέλλον» .