Οικονομική ενίσχυση του ΚΙΚΠΕ προς το φιλανθρωπικό σωματείο «Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών-Πόρτα Ανοιχτή» για τη διοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης, αποκατάστασης και κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης για παιδιά και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση.