Οικονομική ενίσχυση του ΚΙΚΠΕ προς το φιλανθρωπικό σωματείο “Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών-Πόρτα Ανοιχτή για τη διοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης, αποκατάστασης και κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης για παιδιά και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση”.