Οικονομική ενίσχυση στο Σύλλογο Γυναικών Αντιπάρου για τον εξοπλισμό του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Αντιπάρου.