Οικονομική ενίσχυση του ΚΙΚΠΕ προς τον σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την εκπλήρωση των σκοπών του.