Οικονομική ενίσχυση του ΚΙΚΠΕ προς τον σύλλογο “Το Χαμόγελο του Παιδιού” για την εκπλήρωση των σκοπών του.