Μάρτιος 2020

Οικονομική ενίσχυση προς το Βιοιατρικό Ερευνητικό Κέντρο της Ακαδημίας Αθηνών για την εξειδικευμένη ιατρική έρευνα που πραγματοποιεί στην Ελλάδα.