Το Ίδρυμα ενίσχυσε οικονομικά τη Βιβλιοθήκη ΜARIE BLANCHE για τη διοργάνωση του Κύκλου Διαλέξεων με τίτλο «Το Ιερό στην Τέχνη» Η πρώτη Διάλεξη με τίτλο «Υπάρχει “Ιερή” Τεχνοτροπία;» και εισηγητή τον Μάρκο Καμπάνη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου , στις 19.00. Η Βιβλιοθήκη ΜARIE BLANCHE λειτουργεί με ευθύνη της Πολιτιστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Αίνος σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ραφήνας.

Για συμμετοχή: https://us02web.zoom.us/j/87067600582?pwd=SVlFRkJEc2ZFTmcyQUtqZWxxWGsvUT09

ΥΠΑΡΧΕΙ «ΙΕΡΗ» ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ;

Τι είναι ιερό και τι κοσμικό; Είναι έννοιες τόσο διαφορετικές ή υπάρχουν πεδία όσμωσης;
Συνήθως αντιδιαστέλλουμε το ιερό με το κοσμικό, συνδέουμε το ιερό με το μεταφυσικό
και το κοσμικό με την ύλη, αλλά η ουσία του θέματος είναι πιο πολύπλοκη. Η έκφραση
του ιερού όχι μόνο δεν είναι αποκομμένη από την ύλη και τον φθαρτό κόσμο, αλλά
αντίθετα χρησιμοποιεί την ύλη για την έκφραση πτυχών του ιερού. Η ύλη λειτουργεί ως
εφαλτήριο για την έκφραση και την κατανόηση του υπερβατικού. Στον τομέα της
εκκλησιαστικής τέχνης, της εξ ορισμού ιερής τέχνης, ποια είναι η σημερινή κατάσταση
και με ποιο τρόπο μπορούμε να ορίσουμε μία συγκεκριμένη τεχνοτροπία ως κατεξοχήν
ιερή; Ποια είναι η σχέση με την παράδοση και πόσο αυτή βοηθά στο πλησίασμα της
έννοιας του ιερού;